Uwaga! Zmiany w ustawie o VAT niszczą polskich przewoźników!

Obowiązująca od początku 2017 roku nowelizacja ustawy o podatku VAT stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorców, w tym także dla branży transportowej i może doprowadzić przewoźnika do zamknięcia działalności.

Przyczyny wykreślenia przewoźnika z rejestru VAT

Zgodnie z nowymi przepisami naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym. Naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, gdy:

 • podatnik nie istnieje,
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • podatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

W praktyce wygląda to tak, że zwykły nieporządek w dokumentacji może doprowadzić do wyrejestrowania lub, co zdarza się znacznie częściej, brak terminowej wpłaty VAT.

Poważne konsekwencja wykreślenia przewoźnika z rejestru VAT

Podwójne opodatkowanie

Jak informuje PKS Gdańsk-Oliwa SA –  wyrejestrowany przewoźnik bardzo często nie ma świadomości, że nie jest już vatowcem i w dalszym ciągu wystawia faktury VAT swoim kontrahentom. Prowadzi to do sytuacji, w której jego partnerzy biznesowi nie mogą odliczać podatku od usługi i wystąpią do niego o zwrot  tej kwoty. Jednocześnie w związku z tym, że faktura została jednak wystawiona (jest w deklaracji) przewoźnik będzie musiał ten podatek zapłacić, co oznacza dla niego podwójne opodatkowanie.

Brak odliczeń faktur kosztowych

Co więcej, w okresie w którym przewoźnik nie figurował w rejestrze nie może dokonywać odliczeń faktur kosztowych np. paliwa dla swojej floty. Taka sytuacja nie wpływa pozytywnie na relacje z kontrahentem, który z pewnością sprawdza wszystkich partnerów na początku współpracy, natomiast ciężko byłoby weryfikować każdą fakturę w przypadku, gdy jest ich kilkaset czy nawet kilka tysięcy, mimo tego należy to robić.

Jak się chronić przed wykreśleniem z rejestru VAT

 • Terminowo opłacać podatek VAT
 • Aktualizować dane w CEIDG i US
 • Terminowo składać deklaracje VAT
 • deklaracjach podawać aktualny numer telefonu

Ponowna rejestracja przewoźnika do VAT

Podatnik nie ma możliwości odwołania się od decyzji, bo wykreślenie z rejestru nie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, jedyną możliwością w zaistniałej  sytuacji jest ponowna rejestracja.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*